Згода на збір персональних даних

Згідно із Законом України «Про захист персональних даних» надаю свою згоду на обробку персональних даних, а саме на: збирання, накопичення, зберігання, зміну, поновлення, використання і поширення (передачу), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.